Prywatny Detektyw - Skontaktuj się: tel. +48 509 56 53 52, abital@abital.waw.pl
prywatny detektyw warszawa

Detektyw - Podmioty gospodarcze

Oferujemy:
  • sprawdzanie wiarygodności Państwa Partnerów gospodarczych w ramach tychże stosunków
  • określanie składników majątkowych koniecznych do wykonywania zobowiązań
  • określanie zdolności płatniczych kontrahentów
  • prowadzenie spraw związanych z bezprawnym wykorzystywaniem nazw handlowych i znaków towarowych
  • gromadzenie materiału dowodowego, ustalanie źródeł, umożliwiające eliminację nieuczciwej konkurencji
  • ustalanie źródeł ujawniania tajemnicy handlowej lub tajemnic przedsiębiorstwa
  • prowadzenie działań zmierzających do ustalenia przyczyn i zapobieżeniu strat ponoszonych przez firmę, na skutek niekorzystnej lub bezprawnej działalności pracowników
  • realizacja zleceń indywidualnie sprecyzowanych przez naszego Klienta
Jeśli zależy Państwu na współpracy z wiarygodnymi partnerami gospodarczymi, minimalizacji ryzyka gospodarczego, jeśli zależy Wam na ochronie Firmy i marki oraz likwidacji strat związanych z nieuczciwą konkurencją, przeciwdziałajcie lub likwidujcie ewentualne źródła strat.

Tylko faktyczne określenie składników majątkowych, źródeł dochodów dłużnika, pozwala na skuteczną egzekucję roszczeń, a także ewentualne uniknięcie kosztów procesu i bezskutecznej egzekucji.

Prywatny Detektyw - Skontaktuj się:

Warszawa, tel. +48 509 56 53 52, abital@abital.waw.pl
prywatny detektyw warszawa abital prywatny detketyw o firmie prywatny detektyw oferta kontakt z detektyw prywatny detektyw dla firm prawnicze prywatny detektyw dla podmioty gospodarcze prywatny detektyw dla osoby fizyczne zdrady małżeńskie wykrywanie podluchow detektyw referencje