Prywatny Detektyw - Skontaktuj się: tel. +48 509 56 53 52, abital@abital.waw.pl
prywatny detektyw warszawa

Wykrywanie podsłuchów

Oferujemy:
  • wykrywanie podsłuchów czynnych
  • wykrywanie podsłuchów nieczynnych
  • wykrywanie części składowych lub śladów podsłuchu, który ewentualnie został zdemontowany
  • określenie ryzyka utraty informacji w przypadku zauważenia sytuacji sprzyjających instalacji podsłuchu
Obszary badania:
1. Pomieszczenia uznane za strategiczne w zakresie pojawiania się w nich informacji słownych wypowiadanych przez osoby lub wizualnych stanowiących źródło danych dla ukrytych kamer.

2. Pomieszczenia przylegające do powyższych z każdej strony na obecność instalacji lub urządzeń wykorzystywanych do podsłuchu w pomieszczeniach właściwych.

3. Wszystkie pozostałe pomieszczenia wskazane przez zleceniodawcę.

3. Linie telefoniczne, domofonowe, komputerowe, energetyczne (i inne, jeżeli są) dochodzące do pomieszczeń badanych oraz przechodzące w ścianach przylegających do nich z każdej strony.

4. Centrala telefoniczna, serwerownia lub inny węzeł łączności.

5. Nadajniki sygnałów alarmowych lub inne emitery informatyczne.

6. Pojazdy.

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW - CZYTAJ WIĘCEJ

Prywatny Detektyw - Skontaktuj się:

Warszawa, tel. +48 509 56 53 52, abital@abital.waw.pl
prywatny detektyw warszawa abital prywatny detketyw o firmie prywatny detektyw oferta kontakt z detektyw prywatny detektyw dla firm prawnicze prywatny detektyw dla podmioty gospodarcze prywatny detektyw dla osoby fizyczne zdrady małżeńskie wykrywanie podluchow detektyw referencje