Prywatny Detektyw - Skontaktuj się: tel. +48 509 56 53 52, abital@abital.waw.pl
prywatny detektyw warszawa

Usługi detektywistyczne - Firmy prawnicze

Nasza agencja detektywistyczna oferuje m.in.:
  • ustalanie dowodów rzeczowych i osobowych, źródeł dowodowych, na każdym etapie postępowania karnego i cywilnego
  • gromadzenie dowodów i pozyskiwanie informacji, koniecznych do przygotowania przez Państwa strategi prowadzenia sprawy
  • zbieranie informacji niezbędnych do opracowania opinii dla Państwa Klientów
  • realizacja innych zleceń, których zakres i cele zdefiniujecie Państwo zgodnie z indywidualnymi potrzebami
  • ustalanie składników majątkowych koniecznych do skutecznej egzekucji wierzytelności, czy też opłacalności
Korzystając z naszych usług możecie Państwo znacznie obniżyć koszty prowadzonych spraw, a także usprawnić proces pozyskiwania niezbędnych dowodów.

Przykładową problemtykę przedstawiamy również w dziale Podmioty gospodarcze.

Prywatny Detektyw - Skontaktuj się:

Warszawa, tel. +48 509 56 53 52, abital@abital.waw.pl
prywatny detektyw warszawa abital prywatny detketyw o firmie prywatny detektyw oferta kontakt z detektyw prywatny detektyw dla firm prawnicze prywatny detektyw dla podmioty gospodarcze prywatny detektyw dla osoby fizyczne zdrady małżeńskie wykrywanie podluchow detektyw referencje